Vloga upravljanja s človeškimi viri v digitaliziranem poslovnem svetu

V zadnjih nekaj letih so digitalne in internetne tehnologije radikalno spremenile naš način dela kar je zahtevalo velike spremembe na vseh področjih upravljanja s človeškimi viri:

 • Preobremenjeni zaposleni: Danes meje med delom in zasebnim življenjem ne obstajajo več.  Dellotiova raziskava je pokazala, da več kot dve tretjini zaposlenih pravi, da so pri delu preobremenjeni. Zaposleni menijo, da je nemogoče napredovati v karieri brez da bi žrtvovali čas z družino in zasebno življenje. Delo je treba poenostaviti, pomagati ljudem, da se osredotočijo in zmanjšati kompleksnost.
   
 • Transparentnost vseh podatkov o zaposlenih: Večina podatkov povezanih z kadrovskim menedžmentom je danes prosto dostopna na internetu. Na voljo je vedno več orodij, ki zaposlenim omogočajo, da delijo podatke o svojih plačah, ocenjujejo svoje vodje in govorijo o svojih izkušnjah z njihovim delom. Vedno več ljudi se ne strinja s skritim ocenjevanjem talentov in uspešnosti. Ljudje pričakujejo transparentnost tako na področju kadrovskega menedžmenta kot tudi pri vodenju.
   
 • Pospešena pričakovanja o karierah: Še ne dolgo nazaj, so zaposleni pričakovali, da bodo kariero začeli in zaključili pri istem podjetju. Danes so ta pričakovanja popolnoma izginila in mladi zaposleni menjajo zaposlitve na eno do dve leti. Reid Hoffman, ustanovitelj LinkedIn-a, pravi da se je koncept »službe« popolnoma spremenil in organizacije morajo svoje time upravljati v hitro spreminjajoči, mobilni ekonomiji. 
   
 • Novi modeli vodenja: Ena izmed najpomembnejših vlog upravljanja s človeškimi viri je razvoj in podpora vodenja. Načini vodenja so se močno spremenili in dobri vodje morajo biti agilni, inovativni in se zavedati globalnih trendov.
   
 • Izjemna moč podatkov in  znanosti: Večina odločitev, ki jih menedžment in kadrovske službe sprejemajo na podlagi subjektivnih občutkov bodo kmalu zamenjale odločitve, ki bodo osnovane na dejanskih podatkih: koga zaposliti, kdo bo napredoval, kako nagrajevati zaposlene in še mnoge druge odločitve bodo sedaj podprte s podatki , kar bo »datafikacijo« upravljanja s človeškimi viri postavilo med prve in nujne prioritete.


Kako se lahko vi in vaša organizacija soočite in čim bolj uspešno prilagodite digitalizaciji upravljanja s človeškimi viri?


1)    Seznanite se z  novimi praksami v digitalnem poslovnem svetu in temu prilagodite svoje tradicionalne prakse:

Najprej se morajo kadrovski timi seznaniti in pridobiti izkušnje v digitalnem poslovnem svetu. Današnje organizacije so polne novih orodij in tehnologij za delo, novih načinov dela in se soočajo z izzivi multi-generacijske delovne sile. Staromodne prakse kadrovskih služb je preprosto treba spremeniti in prilagoditi novim načinom dela.

2)    Seznanite se z tehnologijo, podatki in raziskavami:

Upravljanje s človeškimi viri je danes močno podprto s tehnologijo in podatki. Kadrovski eksperti morajo biti seznanjeni z programsko oprem, podatki, analitiko, mobilnimi orodji in vsemi ponudniki inovativnih poslovnih rešitev. Zaposleni v kadrovskih službah morejo biti seznanjeni s tehnologijo in se morajo biti vedno pripravljeni učiti novih stvari. Neprestano spremljajte nove tehnologije in bodite pozorni na to kako vplivajo na vaše delo in menedžerske prakse.

3)   Odprite se novim znanjem in praksam:

Potem, ko prilagodite kaj delate in kaj veste, morate razmisliti, kje preživljate svoj čas. Tehnologija zaposlenim omogoča, da vedno več funkcij opravljajo sami (upravljanje ugodnosti, načrtovanje odsotnosti,…) in z rešitvami zasnovanimi v oblaku dovoljuje zaposlenim in vodjem, da z vedno več podatki upravljajo sami. To pomeni, da morajo kadrovske službe postati svetovalci in ekspertni specialisti na svojem področju. Danes se morajo kadrovski eksperti osredotočiti na tri kategorije sposobnosti: kako zaposlovati, razvijati in upravljati ljudi; kako organizirati, podpirati in izboljšati organizacijo in kako upravljati in čim bolj izkoristiti podatke in tehnologijo.

 

Ni dvoma, da se bo digitalna transformacija sveta še naprej nadaljevala. Kako delamo, kaj delamo in kako si pri tem pomagamo z različno tehnologijo, se bo še naprej spreminjalo. Kadrovske službe morajo poskrbeti, da bodo kot eksperti za ljudi in upravljanje sprememb v organizaciji, ostali pomembni, cenjeni in strateško pomembni za delovanje organizacije v prihodnosti. 

Povzeto po : Bersin, J., »The Rise of HR -Wisdom from 73 Thought Leaders«, HR Certification Institute, 2015

Podeli z drugimi

THRIVE

:  to grow vigorously 
 
:  to gain in wealth or possessions  

:  to progress toward or realize a goal