5 korakov do bolj zavzetih zaposlenih

Večina zaposlenih ima dejavnike, ki vplivajo na njihovo zavzetost. Z uporabo teh dejavnikov, lahko vodje pridobijo boljše razumevanje o njihovih zaposlenih in kaj jih vsak dan motivira za delo. S tem znanjem imajo priložnost, da skupaj z zaposlenimi oblikujejo strategije, ki bolj ustrezajo vsakemu posamezniku in izboljšajo njihovo zavzetost.


1)    Zabava in spoštovanje
Ta točka se nanaša na odnose na delovnem mestu. Dobri odnosi in spoštovanje so za zaposlenega ključni dejavniki prijetnega delovnega okolja. Prijateljstva v organizaciji povečajo njihovo zavzetost, spoštovanje sodelavcev in vodij jih spodbuja k uspešnosti. Za poglabljanje teh odnosov se pogosto zanašajo na »team-building« aktivnosti.

Kaj lahko stori vodja:  Zaposleni, ki ga motivira prijetno in spoštujoče delovno okolje je odličen pomočnik pri »team buildingih«. Če želite povečati zavzetost tega zaposlenega, ga zaprosite ta pomoč pri skupinskih projektih.

2)    Ravnotežje med delom in zasebnim življenjem
Kakšno je uravnoteženo razmerje med delom in življenjem, je odvisno od potreb in želja vsakega posameznika. V osnovi je uravnoteženo razmerje sestavljeno iz uspešne interakcije posameznih delov življenja zaposlenega, ki jih potrebuje za zadovoljevanje svojih potreb. V tem pogledu delo in življenje nista popolnoma ločena, ampak nastopata v harmoničnem sodelovanju.

Kaj lahko stori vodja: Zaposleni, ki išče uravnoteženo razmerje med delom in  zasebnim življenjem , potrebuje vaše razumevanje. Pokažite zaposlenemu, da razumete njegove potrebe in se jim ( v mejah razuma) čim bolj prilagodite. Najboljša lastnost takega tipa zaposlenih je, da so večinoma pripravljeni delati po svojih najboljših močeh, dokler je delo uravnoteženo z njihovim zasebnim življenjem.

3)    Pohvala, priznanje
Eden izmed dejavnikov, ki vplivajo na zavzetost zaposlenega je tudi, ali so njihov trud, dosežki in uspehi prepoznani. Pohvala spodbuja zaposlene, pomaga jim, da se počutijo sprejeti in varni in postanejo bolj samozavestni pri svojem delu. Z priznanjem njihovih uspehov dobijo občutek, da so cenjeni in zaželeni. Želja po pohvali pogosto izhaja iz posameznikove želje, da bi pozitivno vplival na svet. Zaposleni, ki iščejo priznanje in pohvale to najbrž počnejo, ker želijo vedeti, da njihovo delo koristno.

Kaj lahko stori vodja: Taki zaposleni trdo delajo, vendar hitro obupajo, če se jih zdi, da nihče ne ceni njihovega dela. Zaposleni, ki razmišljajo na tak način, se lahko zdijo zahtevni, vendar so zelo zagnani delavci. Če bodo vedeli, da cenite njihovo delo, se bodo potrudili po svojih najboljših močeh.

4)    Občutek uspešnosti
Občutek uspešnosti izhaja iz želje po postavljanju in doseganju vedno višjih in težjih ciljev. Ta želja izhaja iz potrebe po zadovoljevanju pričakovanj in želje po uspehu. Ljudje, ki jih motivira občutek uspešnosti, želijo vedeti, da so s svojim delom prispevali k uspehu. Že majhen uspeh pozitivno vpliva na njihovo vedenje zato so običajno pripravljeni dolgotrajno trdo delati, da bi dosegli želen uspeh.

Kaj lahko stori vodja:  Za takega zaposlenega je najbolj pomembno, da se počuti izzvanega in ob doseganju teh izzivov, uspešnega. Da zagotovite zavzetost takih zaposlenih, jim ponudite zahtevne projekte, ki pa ne presegajo njihovih zmogljivosti.

5)    Razvoj kariere
Zaposleni, ki jih motivira razvoj njihove kariere, stalno razmišljajo o prihodnosti. Imajo jasno začrtane karierne cilje, ki jih nameravajo doseči. Pogosto samoiniciativno spremljajo novosti in spremembe na svojem strokovnem področju. Zaradi želje po uspešni karieri jih motivirajo različni dejavniki: napredovanje, občutek varnosti, spodbude in samostojnost.

Kaj lahko stori vodja: Motivirajte take zaposlene tako, da jih pomagate kako bo njihovo delo pozitivno vplivajo na organizacijo v prihodnosti. Če ga želite še bolj spodbuditi, mu lahko zagotovite vire in priložnosti za učenje in izboljševanje njihovih sposobnosti.

 

Razumevanje, kaj si vaši zaposleni želijo, vam bo pomagalo, da z njimi oblikujete globoke odnose, ki bodo spodbujali njihovo zavzetost. Nikakor ne pozabite, da je vsak zaposleni edinstven in ima drugačne potrebe in želje kot ostali. Če boste zaposlene dovolj dobro spoznali, boste z njimi veliko lažje delali in sodelovali.

Povzeto po: Shore, L. Amanda. 2015. »The 5 Drivers of Engagement You're Probably Overlooking«.  HR Zone 

Podeli z drugimi