7 trendov pri zaposlovanju

Iskanje in izbira najboljših ljudi za vašo organizacijo je najbolj pomembna funkcija kadrovskega oddelka. Na žalost pa se veliko organizacij še vedno poslužuje zastarelih in neučinkovitih praks zaposlovanja.

 

Tradicionalen proces poteka nekako tako: Oseba zapusti delovno mesto, ki ga mora nato kadrovska služba zapolniti. Zato napišejo opis delovnega mesta in naštejejo zahtevane sposobnosti in kompetence, objavijo oglas in zainteresirani kandidati se nanj prijavijo. Kadrovska služba počaka, da se nabere dovolj ljudi in nato sestavi dolg list iz katerega izberejo pet kandidatov za intervjuje.  Po nekaj intervjujih, ocenjevanjih in testih najboljšemu kandidatu  ponudijo službo.

 

Kakšno pa so trenutni trendi pri iskanju in izbiri kandidatov?

 

  1. Od reakcij h proaktivnemu vedenju

Največja sprememba pri zaposlovanju se dogaja v premiku od reakcij na pretekle dogodke k proaktivnemu vedenju. Tako vedenje od kadrovske službe zahteva določen nivo načrtovanja delovne sile, ki pa ga je z današnjo HR analitiko precej lahko doseči. Pomembno je razumeti, za katere zaposlene je najbolj verjetno, da bodo želeli zapustiti organizacijo, kakšne so naše sposobnosti in kako bomo reagirali na naraščajoče potrebe po ustreznih kadrih.

Pozabite na zaposlovanje samo zaradi potreb zapolnjevanja praznih delovnih mest in zaposlujte tako, da okrepite organizacijo in pridobite sposobnosti, ki jih boste potrebovali v prihodnosti.

 

  1. Od zaposlovanja na delovna mesta do zaposlovanja za posamezne projekte

Organizacije vedno bolj kreativno izkoriščajo priložnosti, ki jih ponuja bolj prožen pristop k zaposlovanju. Razmišljanje se vedno bolj premika od zaposlovanja na delovna mest k fleksibilnemu zaposlovanju samo za posamezne projekte. Ko se pojavi nov projekt, kje in kako lahko na tržišču najdemo ljudi, ki bodo najbolj primerni za izvajanje tega projekta? Na voljo je vedno več posrednikov in organizacij, ki organizacijam pomagajo poiskati primerne kandidate za posamezne projekte.

 

  1. Od odločanja samo na podlagi sposobnosti do odločanja na podlagi vrednot in osebnosti

Organizacije iščejo zaposlene, kjer bodo posameznikove vrednote in osebnost v skladu z vrednotami in osebnostjo organizacije. Pojavljajo se metodologije, ki se trudijo zagotoviti skladnost med organizacijo in zaposlenimi.

 

  1. »Gamification« pri zaposlovanju

Izraz »gamification« opisuje trud organizacij, da bi težke in dolgočasne naloge naredili bolj zabavne in prijetne. Trend se pojavlja tudi pri zaposlovanju; organizacije poskušajo proces narediti čimbolj zabaven in ljudje si želijo delati za organizacije, kjer sta delo in zabava tesno povezana.

 

  1. »Gamification« pri izbiri kandidatov

Tudi pri izbiri končnih kandidatov se procesi spreminjajo. V nekaterih organizacijah je kandidat namesto intervjuja povabljen k sodelovanju v izbrani igri, kjer na podlagi njegovega vedenja oblikujejo mnenje o kandidatu. Igranje igre je veliko bolj zabavno kot neprestani intervjuji, kjer kandidati vedno odgovarjajo na bolj kot ne enaka vprašanja.

 

  1. Zaton pripravništev

Pripravništva kot jih poznamo počasi izginjajo. Dolgotrajno načrtovanje karier se ne sklada z obdobjem, kjer se hitrost in pogostost sprememb ves čas povečuje. Namesto oblikovanja skupin ljudi, ki več let ne bodo prišli v stik s pravim delom, organizacije danes iščejo sodobne in izkušene podjetnike, ki vedo kako ravnati s strankami in delovati na različnih tržiščih.

 

  1. Oblikovanje skupnosti kot orodje pri zaposlovanju

Oblikovanje skupnosti v okviru organizacije je vedno bolj pogosta praksa. Skupnosti so povezane z organizacijami in skozi njih lahko ljudje pridobijo realne izkušnje o sodelovanju z organizacijo. Ko se pojavi priložnost, lahko člani skupnosti na zelo organski način postanejo del organizacije.

 

 

Povzeto po: 7 trends in recruitment and selection, Tom Haak 

Podeli z drugimi