Kako lahko pet različnih generacij dela v istem delovnem okolju?

V tem letu post-Milenijci  končujejo svoje šolanje in iGeneracija se vpisuje na univerze, kar pomeni, da nas bo vedno več delalo z 5 generacijami naenkrat.

  • Generacija veteranov, rojeni pred 1946
  • Otroci blaginje (baby boom), rojeni med 1946 in 1964
  • Generacija X, rojeni med 1966 in 1976
  • Milenijci (generacija Y), rojeni med 1977 in 1997
  • iGeneracija, rojeni po 1997

Ne samo, da bodo nekateri delali z ljudmi, ki bi lahko bili njihovi otroci, bodo zaposleni kmalu delali skupaj z ljudmi, ki bi lahko bili njihovi vnuki in morda celo pravnuki.

Glede na to, da se delovna doba daljša in starejši vedno dlje ostajajo v organizacijah, se bo starostna razlika še povečala.
 

Kaj torej vse to pomeni?
To je velika priložnost za kadrovske službe, da spremenijo in prilagodijo svoj način dela. O čem je vredno razmišljati:

 

1. Vsi zaposleni so pomembni

V poslovnem svetu se trenutno največ poudarja generacijo  milenijcev, ki bodo v roku 10 let predstavljali 75% delovne sile. Toda, upravljanje talentov se mora usmeriti na vse talente, ne samo na tiste, ki prihajajo na delovni trg. Za zapolnitev vseh pozicij, bo potrebno iskati talente povsod, ne glede na njihovo starost, kar pa bo zahtevalo kreativnost in prožnost. Če strategije upravljanja talentov ne bodo pokrivale starostnega vidika, se bo to najbrž poznalo v tekmovanju za pridobivanje najboljših talentov. Za to bo potrebno veliko podatkov in analitike, da bo mogoče prepoznati kje se pojavljajo vrzeli, kakšne lastnosti imajo dobri zaposleni in kako obdržati ljudi, za katere si ne smete privoščiti, da bi jih izgubili.

 

2. Poskrbite za posamezniku prilagojene izkušnje

Internet je močno spremenil vedenje v poslovnem svetu. Od 60%-90% odločanja za nakup se zgodi še preden se ponudnik sploh zaveda potencialne stranke in enako velja tudi za potencialne zaposlene.  Od samega začetka ljudje pričakujejo personalizirano izkušnjo, zato mora HR, ne glede na to, ali gre za dolgotrajno rekrutiranje vodij ali pa novo diplomirano osebo, ki išče službo, zagotoviti širok spekter posamezniku prilagojenih izkušenj.  Današnja moderna tehnologija ponuja na izkušnje osredotočene rešitev, ki bodo privabile, rekrutirale, uvedle in nagrajevale zaposlene na način, ki zaposlenim da občutek, da so z zaposlovalcem v osebnem  1:1 odnosu.

 

3. Bodite prilagodljivi

Eden izmed največjih mitov o milenijcih je ta, da je razmerje delo/zasebno življenje izjemno pomembno. Raziskave in izkušnje kažejo, da se s starostjo veča tudi potreba po uravnoteženem razmerju med delom in življenjem, kar pomeni da se bolj osredotočajo na izbiro pozicije in delovnika. Prilagodljivost je ključna za privabljanje top talentov.

 

4. (še) bolj se posvetite razvoju

Na svetovnem nivoju je razvoj eden izmed 3 glavnih faktorjev, ki povečujejo pripadnost in zavzetost zaposlenih. Verjetnost, da bodo zaposleni, starejši od 50 let, zapustili podjetje, je 3x večja, kadar nimajo priložnosti za učenje in razvoj. Kljub temu pa je razvoj pogosto prva tarča varčevanja. Potrebno je pregledati proračun za razvoj in vključiti investicije v priložnosti kot so rotacijski programi, mentorstva in podobno. Ne samo, da boste zadržali več zaposlenih, ampak boste tudi manjšali vrzeli med različnimi generacijami.

 

5. Ne zanemarjajte družbenih omrežij

Če vas skrbi, da starejši zaposleni ne bodo želeli uporabljati tehnologije, še posebej socialnih omrežij, se močno motite. Raziskave kažejo, da si vse starostne generacije želijo dostop do sodobne tehnologije in socialnih omrežij. Socialna poslovna omrežja so najboljši način za povezovanje, deljenje informacij in sodelovanje na skupnih projektih.

 

6. Oblikujte prilagodljive plačilne razrede

Beseda, ki najbolje opiše sodobne karierne poti je fluidnost. Kljub temu pa smo še vedno v obdobju, kjer so plačilni sistemi precej togi in neprilagodljivi. Pomislite nase –in na svoje zaposlene-, vsi si kdaj želimo, da bi lahko stopili korak nazaj ali korak navzgor. Morda gre za novega očeta, ki bi želel več časa posvetiti družini, morda vodja, ki bi se želel preizkusiti v drugi vlogi, ali pa upokojeni alumni, ki bi se želel v podjetje vrniti kot notranji svetovalec.

 

Upravljanje s človeškimi viri lahko poskrbi za boljše zavedanje novih razmer v poslovnem svetu in izzove staromodno razmišljanje. Izkoristite to odlično priložnost in bodite prvi, ki bo svojo organizacijo prilagodil prihodnosti dela. Začnite še danes!

(Povzeto pa: Ettling, Mike: Are you Really Ready for Five Generations in Your Workplace?)

Podeli z drugimi

THRIVE

:  to grow vigorously 
 
:  to gain in wealth or possessions  

:  to progress toward or realize a goal