nactrovanje-delovne-sile.jpg


Načrtovanje delovne sile vam pomaga upravljati izpostavljenost vaše organizacije  pomembnim tveganjem povezanih z svetovnim pomanjkanjem talentov in izzivi starajoče se delovne sile. 

Strateško načrtovanje delovne sile ponuja odgovor na vprašanje: " Kateri so naši cilji poslovanja za naslednjih nekaj let in kakšno delovno silo bomo potrebovali za doseganje teh ciljev?". Ko zares veste kaj želite doseči, lahko natančno opredelite vrsto in število talentov, ki jih potrebujete za dosego tega cilja.

Razumevanje in zapiranje vrzeli med trenutnim stanjem in načrtovanimi potrebnimi talenti ima velik vpliv na sposobnost vaše organizacije za uspešno izvajanje strategije.
SuccessFactors
Načrtovanje delovne sile vam pomaga zagotoviti, da imate prave ljudi s pravimi znanji, ob pravem času in kontroloranih stroških, tako da lahko zdaj in v prihodnosti uspešno izvajate vašo poslovno strategijo. 

  • Ustvarjena za poslovno izvedbo:  Popolnoma integrirana z SuccessFactors vam rešitev Načrtovanje delovne sile omogoča načrtovanje in analiziranje "what-if" scenarijev, tako da lahko vaši vodje delujejo samozavestno in imajo jasno razumevnje finančnih in operativnih posledic vaših načrtov. Primerno načrtovanje prinaša kratkoročne in dolgoročne rezultate v procesih zapolsovanja, nasledstev, učenja, razvoja, uspešnosti ter drugih pobud delovne sile.
     
  • Vgrajena strokovna znanja: Z več kot 30 let izkušenj pri načrtovanju delovne sile, razvijanju strateških posegov in opredeljevanju, integraciji in interpretaciji načrtovanja delovne sile, smo v tehnologijo vgradili našo dokazano uspešno metodologijo z širokim naborom možnih tveganj in strategij za ublažitev le-teh.
     
  • Dostop do strokovne skupnosti: SuccessFactors strokovnjaki so se izkazali odlični pri načrtovanju delovne sile, poročanju o kadrovskih podatkih in so vam na voljo za deljenje najboljših praks, ki vam bodo pomagale pospešiti vaš uspeh. Stranke se pridružijo aktivni skupnosti kolegov, kjer se lahko en od drugega učijo in delijo svoje izkušnje.

Uporabite Načrtovanje delovne sile za zmanjšanje negotovosti in odkrijte prave strategije načrtovanja delovne sile, ki jih je treba pripraviti že danes, da vam bodo lahko koristile v prihodnosti.  
 

Za več informacij si oglejte: